Η ομάδα σαλιγκάρι


"δημιουργώντας από χώμα"

Είναι ένας τρόπος να αφήσουμε λιγότερα ίχνη στη γη, να μην επιβαρύνουμε άλλο τη φύση.

Είναι ένα καλό εργαλείο συλλογικής αυτάρκειας. Η συμμετοχή στη διαδικασία αυτομόρφωσης, στέγασης και διατροφής είναι άμεση. Με οριζόντιες δομές και πολλή συλλογική δουλειά, είναι μια μικρή ρωγμή στην εξάρτηση και τη συνήθεια που έχει μπει στο πετσί μας και αφορμή επαφής. Είναι ευκαιρία συλλογικής δημιουργίας από το σχεδιασμό ως την ολοκλήρωση μιας κατασκευής για τις ανάγκες της γειτονιάς.
Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει, αν απλώς συγκεντρώναμε το ποσό για την εργολαβική κατασκευή του ή την αναλαμβάναμε ως τέτοια.
Θέλουμε να δώσουμε και να πάρουμε τέτοια εργαλεία  _ απλά, άμεσα μεταδόσιμα, συμπλήρωμα σε άλλα, που θα είναι μέσα, τροφή ενός δέντρου, ενός δικτύου συλλογικής αυτάρκειας.
Θέλουμε μια (μικρή ή μεγάλη) ρωγμή στην εύκολη τσιμεντοποίηση, στη λογική της ατομιστικής νησίδας - καταφυγίου και της εξαρτημένης κανονικότητας.

Είναι γοητεία _ αλλιώς δε θα μπαίναμε καθόλου στον κόπο ! Μας γοητεύει η δημιουργική κατασκευή με φυσικά υλικά, με τα χέρια μας. Είναι πιο συμβατή στη φύση μας από την αποξενωμένη από τη γη και εργολαβική, εμπορευματοποιημένη δόμηση. Έχουμε πιο άμεση, οργανική σχέση με τη στέγαση και τη διατροφή. Πρακτική και ουσιαστική.

Το κόστος μπορεί να είναι σαφώς χαμηλότερο.

Αισθητικά, το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να δώσει μεγάλη ικανοποίηση. Οι δυνατότητες ελεύθερης δημιουργίας είναι απεριόριστες.

Η γνώση μοιράζεται ελεύθερα. Από την εμπειρία της κατασκευής αποκτάμε βιωματική σχέση με τα υλικά και τα προβλήματα τους, αναζητάμε παράλληλα απαντήσεις και ιδέες στην βιβλιογραφία και στη δουλειά άλλων ανθρώπων και ομάδων, ώστε τελικά να συνθέσουμε απ’ αυτήν την εμπειρία μια γνώση προσιτή, που μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά και να χρησιμοποιηθεί από μη ειδικούς, στην πράξη.